Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4549

Đã truy cập : 43590058

Hội nghị thường kỳ lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện (mở rộng)

07/10/2019 07:52 Số lượt xem: 258

       Sáng ngày 01/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trần Trung -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BCH Đảng bộ huyện, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV Huyện ủy và các đ/c trong BCH Đảng bộ huyện.

       Với khí thế thi đua hướng tới Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. 9 tháng đầu năm, huyện ta đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là: thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, công tác cải cách hành chính; hoàn thiện, duy trì nâng cao chất lượng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện về dích NTM trong năm 2019. Về kinh tế đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi sản xuất lúa vụ xuân, chuẩn bị các điều kiện cho thu hoạch lúa vụ mùa và trồng cây màu vụ đông, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra. Giá trị sản xuất CN-TTCN 9 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công…  Công tác  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyển quân, xây dựng và triển khai huấn luyện DQTV và sẵn sàng chiến đấu. 

       Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo bầu bổ xung ủy viên BTV huyện ủy, BCH huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND, HĐND, lãnh đạo tổ chức chính trị- chính trị xã hội, thực hiện giải thể và thành lập mới một số chi bộ trực thuộc huyện ủy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam, MTTQ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 và Hội thi Báo cáo viên cơ sở năm 2019.

        Trong 3 tháng cuối năm 2019, Huyện ủy đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là; thực hiện chủ đề năm hành động “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; công tác cải cách hành chính; công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đối với nhiệm vụ chính trị của huyện gồm các nhiệm vụ trọng tâm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương và công tác cải cách hàng chính; duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trần Trung -  Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá; 9 tháng đầu năm Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng …Đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá thời gian 3 tháng còn lại của năm 2019, có ý nghĩa quan trọng để các các xã, thị trấn, các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí  Bí thư Huyện ủy chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra để có giải pháp phù hợp hoàn thành các mục tiêu chưa đạt được và củng cố vững chắc các mục tiêu đã đạt. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của huyện, đ/c đặc biệt nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong lần này được tỉnh chọn và chỉ đạo làm Điểm của tỉnh, cho nên nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của huyện ta là rất quan trong.  Đồng thời, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa huyện Yên Phong về đích NTM, đưa khu vực dự kiến trở thành thị xã Yên Phong đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2019. Đối với những nhiệm vụ cụ thể là lãnh đạo hoàn thành thắng lợi thu hoạch lúa vụ xuân và kế hoạch sản xuất vụ đông; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020, bảo đảm thu, chi có hiệu quả, tiếc kiệm. Về văn hóa, xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giao dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện nếp sống văn minh; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững ANCT - TTATXH; Đối với công tác xây dựng Đảng tập trung hoàn chỉnh bổ xung cấp ủy Đảng cơ sở, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2022 gắn với quán tiệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu. MTTQ và các tổ chức chính trị phát huy vai trò của mình trong công tác giám sát, phản biện xã hội tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa  Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 

Văn Tuyển