Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7139

Đã truy cập : 44083050

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương khóa XII; Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/11/2020 16:23 Số lượt xem: 158

Sáng ngày 10/11, Huyện ủy Yên Phong tổ chức hội nghị lãnh đạo chủ chốt nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự chỉ đạohội nghị có các Đ/c Nguyễn Anh Tuấn -TUB, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Đ/c Nguyễn Văn Ngọc – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, các ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.  

Tại Hội nghị, các đại biểu được Đ/c Trần Văn Vững - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 5-9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Diễn ra từ ngày 24 - 26/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị, Huyện ủy Yên Phong đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh hình thức, sau học tập viết bài thu hoạch, đồng thời đề ra các lộ trình cụ thể trong tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết, đối với cấp cơ sở thời gian hoàn thành việc học tập, quán triệt xong trước ngày 25/11/2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tiễn địa phương, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết báo cáo theo quy định; quán triệt triển khai những quan điểm, phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII đã đề ra, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Yên Phong.

Cũng nhân dịp này Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Tuấn lưu ý cấp ủycác cấp tập chung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm nhất là trong công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên thời gian xong trước ngày 15/11/2020.

                                                

Chí Thanh -Hữu Phát