Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6654

Đã truy cập : 45174009

Hội nghị tập huấn triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019

02/12/2020 10:49 Số lượt xem: 132

          Sáng ngày 25/11, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Phong tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019 đến cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật Dân quân tự vệ sửa đổi, bổ sung năm 2019 và 2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật như: Nghị định số72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiế mốt số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt đông phối hợp của Dân quan tự vệ.

          Theo đó, ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Dân quân tự vệ thay thế Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật này gồm 8 chương, 50 điều (giảm 01 chương, 16 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật DQTV sửa đổi đã điều chỉnh bổ sung một số quy định mới. Cụ thể, luật bổ sung hoàn chỉnh địa vị pháp lý về vị trí, chức năng của DQTV là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Luật bổ sung nhiệm vụ “tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền” để thống nhất với Luật Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của DQTV trong tình hình mới và các loại hình chiến tranh mới.

          Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ trì trong lực lượng vũ trang và lãnh đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                     

 

Hữu Phát