Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8268

Đã truy cập : 45301012

HĐND huyện Yên Phong – Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

07/04/2021 15:37 Số lượt xem: 83

          Nhìn lại nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp không ít những khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và nhân dân toàn huyện; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ và hưỡng dẫn của HĐND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, HĐND huyện đã từng bước kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND huyện đã xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện.

         

 

          Huyện Yên Phong có diện tích tự nhiên 96,93 km2. Dân số trên 200 nghìn người; có 14 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Huyện Yên Phong nằm trong vùng tam giác kinh tế của các tỉnh thành: Hà Nội- Hải Phòng-Quảng Ninh, có các tuyến đường huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 18, Quốc lộ 3… Trong nhiệm kỳ qua, Yên Phong đã phát huy những lợi thế, khắc phục mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện tăng bình quân 14,3%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 74 triệu đồng/người; thu ngân sách huyện đạt trên 2.051 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13%. Đến nay 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Hoạt động của HĐND huyện ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát huy tốt vai trò, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

          Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện có 39 đại biểu. Trong đó có 13 đại biểu nữ; 35 đại biểu tuổi trẻ; 03 đại biểu ngoài Đảng. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của các đại biểu đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Đến cuối nhiệm kỳ HĐND huyện còn 33 đại biểu, do một số Đại biểu chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện và nghỉ hưu theo chế độ. HĐND huyện có 4 đại biểu hoạt động chuyên trách gồm: 02 đồng chí Phó chủ tịch; 01 Phó trưởng Ban Pháp chế; 01 Phó trưởng Ban KTXH. Do yêu cầu công tác, trong nhiệm kỳ đã kiện toàn 01 Phó chủ tịch, 01 Trưởng Ban KTXH hoạt động chuyên trách và 01 Phó trưởng Ban Pháp chế. Thường trực HĐND huyện có 05 đồng chí gồm: Chủ tịch HĐND, 02 Phó Chủ tịch HĐND và 01 Trưởng Ban KTXH, 01 Trưởng Ban Pháp chế. HĐND huyện thành lập 02 Ban và 04 Tổ đại biểu HĐND huyện.

          Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Yên Phong đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyệntổ chức tốt 15 kỳ họp. Trong đó, 10 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh và 01 kỳ họp tổng kết. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được đổi mới, chặt chẽ, đúng quy định, từ công tác tiếp xúc cử tri, tiến hành khảo sát, thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp… Công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan có liên quan trong quá trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Việc trả lời ý kiến cử tri, thảo luận ở tổ và hội trường tại các kỳ họp đi vào thực chất;phần chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm.

          HĐND huyện đã quyết định đúng, trúng các vấn đề quan trọng của huyện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 97 nghị quyết. Trong đó: 39 nghị quyết về tổ chức, nhân sự20 nghị quyết về tình hình KTXH và 38 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết của HĐND huyện đã sớm đi vào cuộc sống; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội. Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND huyện ban hành, nhiều địa phương trong huyện đã cụ thể hóa vào tình hình thực tế của địa phương mình.

          Hoạt động giám sát được tăng cường và có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành; chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên. Trong các kỳ họp, HĐND huyện đã chất vấn 29 lượt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện tổ chức 04 phiên giải trình theo các chuyên đề, như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, TNMT; về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; về lĩnh vực GD&ĐT; lĩnh vực nội chính; việc giải quyết các kiến nghị nhiều lần của cử; tổ chức 08 cuộc giám sát, trong đó có 05 cuộc giám sát chuyên đề và 03 cuộc giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các Ban của HĐND huyện tiến hành 30 cuộc khảo sát, giám sát đưa ra 131 kiến nghị, giải pháp sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND huyện, đã làm rõ trách  nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thi hành pháp luật, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời có các kiến nghị xác đáng, được các cơ quan có liên quan tiếp thu, giải quyết.

          Chuẩn bị cho các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, UBND, UB MTTQ huyện và Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn tổ chức các đoàn tiếp xúc cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã tham gia ý kiến với các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng về tất cả các lĩnh vực đời sống; kiến nghị với các cấp cần quan tâm giải quyết những bức xúc của nhân dân. Hầu hết các ý kiến cử tri đã được tổng hợp đầy đủ, có văn bản chuyển đến HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện, xã, các ngành chức năng và đôn đốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

          Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện thực hiện 60 phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của huyện; đã tiếp 72 lượt công dân với 140 ngườitiếp nhận 74 vụ việc. Sau mỗi phiên tiếp công dân, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đều được tổng hợp và thông báo tới UBND huyện, các cơ quan, địa phương, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thường trực HĐND huyện thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là các đơn thư tồn đọng, công dân đi lại nhiều lần. Tỷ lệ giải quyết bình quân đạt 86,6%.

          Duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UB.MTTQ huyện; nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát và trong tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã có 237 ý kiến trả lời UBND huyện bằng văn bản để giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp.

          Với phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Yên Phong đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương;  đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, những vấn đề quan trọng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Các nghị quyết của HĐND đã đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

          Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, nhằm đưa huyện Yên Phong trở thành thị xã trong tương lai và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.

 

 

Văn Tyển