Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1495

Đã truy cập : 42924340

Giám sát việc xây dựng và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao tại Yên Phong

11/05/2017 15:11 Số lượt xem: 904

        Sáng 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Yên Phong. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Yên Phong.

       

        Theo báo cáo của huyện Yên Phong, hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 công trình TDTT cấp huyện (bể bơi, nhà thi đấu, sân vận động); 10/14 nhà văn hóa đa năng xã, thị trấn với diện tích xây dựng trung bình từ 120 -300m2; 44/76 nhà văn hóa làng, khu phố với diện tích từ 50 – 200 m2. Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đều có bộ máy quản lý, quy chế hoạt động. Các nhà văn hóa được đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động như bộ thiết bị âm thanh, bàn ghế, bản tin, nội quy hoạt động nhằm khai thác tốt công năng sử dụng, qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa và rèn luyện thể chất. 

       Tại buổi giám sát, huyện Yên Phong nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở. Trong đó, việc sử dụng các nhà văn hóa ở một số địa phương chưa hiệu quả, nhiều nơi trang thiết bị thiếu, chưa được chú ý đầu tư đúng mức; một số cán bộ làm công tác quản lý văn hóa cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; một số thiết chế văn hóa, thể thao chưa đảm bảo về diện tích… Huyện Yên Phong kiến nghị tỉnh tăng mức kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động cho nhà văn hóa các làng, khu phố; duy trì các lớp bồi dưỡng tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở…

      Đại diện Sở, ngành và thành viên Ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh đã trao đổi, góp ý với huyện về mở rộng quy mô các thiết chế văn hóa, thể thao; kế hoạch hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở... Bên cạnh đó, tiếp tục thành lập các loại hình câu lạc bộ phù hợp với các tổ chức đoàn thể làng, khu phố với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tạo sự mới mẻ hấp dẫn và thu hút đông đảo người dân cùng tham gia…

       Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung ghi nhận và đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng, quản lý các thiết chế văn hóa cũng như phát triển phong trào TDTT của huyện Yên Phong, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương.

        Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Yên Phong là một trong những huyện thu hút số lượng lớn công nhân lao động tham gia lao động tại các khu công nghiệp, chính vì vậy việc tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân cũng như công nhân lao động là thực sự cần thiết.

        Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Yên Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến việc xây dựng, quản lý và và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cũng như vai trò, công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

        Huyện Yên Phong cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách, nhất là huy động xã hội hóa tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở; đưa chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa vào chỉ tiêu thi đua của các cấp.

          Trước đó, Đoàn giám sát đã đến khảo sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Nguồn CTTĐT tỉnh BN