Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8244

Đã truy cập : 45211361

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021

21/01/2021 14:44 Số lượt xem: 171

          Sáng ngày 15/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đ/c Lưu Tiến Sỹ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT BDCT huyện chủ trì Hội nghị.

 

         

 

          Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Phong đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ tập trung làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng được chú trọng, đi vào thực chất hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Cùng với đó, công tác Tuyên giáo đã có nhiều đổi mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn đối với các lĩnh vực của hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở. Bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo sau Đại hội Đảng bộ các cấp được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đi vào hoạt động hiệu quả.

          Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện và nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong các HCM"; đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,…

          Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2021 Ban tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục bám sát chỉ đạo để xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức Cách mạng. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; chủ động theo dõi, định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, Ban tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường biểu dương, tuyên dương người tốt việc tốt, tạo niềm tin và phấn khởi trong nhân dân./.

                                              

Hữu Phát