Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 676

Đã truy cập : 42986827

Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Phong sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QDD-TTg của Thủ tướng chính phủ

07/12/2017 11:22 Số lượt xem: 1214

        Chiều ngày 12/10, Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Phong tổ chức sơ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. -Tới dự có các đ/c lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đ/c Lưu Văn Mùi - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Chí Cường - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự chỉ đạo hội nghị.

        

         Sau khi có Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo 24 huyện, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng quyết định đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng chính sách bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như thông qua hệ thống Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở và qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội… Qua đó giúp cho mọi người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời giám sát quá trình thực hiện. 

        Sau triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung quy trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ. Kết quả đến nay, Ban chỉ đạo 24 huyện đã tiếp nhận, xét duyệt và báo cáo tỉnh được 1987 hồ sơ, số người đã có quyết định hưởng trợ cấp là 1317 đạt trên 2,6 tỷ đồng.

        Phát biểu kết luận đ/c Nguyễn Chí Cường, đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo 24 huyện đã làm được trong thời gian vừa qua, để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị thời gian tới Ban chỉ đạo 24 huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách; triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, không để sót đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định; Hội đồng chính sách các xã, thị trấn cần đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, khi có quyết định trợ cấp, cần làm tốt việc chi trả, trao giấy chứng nhận, thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng…/. 

Văn Tuyển - Đài PT Yên Phong