Truy cập nội dung luôn
Yên Phong,
Cổng thông tin điện tử huyện Yên Phong

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1539

Đã truy cập : 42924363

       Căn cứ điều 115 của Bộ luật lao động  năm 2012

       Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5; Chủ tịch UBND có thông báo đến toàn thể cán bộ, người lao động được biết lịch nghỉ ( trong file đính kèm)

/documents/22336/15344571/100731_41-tb.signed.pdf/b81885b8-4b7d-4cf9-b6a9-3cbc94524b58